ve-cp-kwan-eva-05

畫記:艷山薑;玫瑰花;杜鵑花;凌霄花

標題: 畫記:艷山薑;玫瑰花;杜鵑花;凌霄花
作者: 關靜華
在香港出生及受教育,嶺南派第四代傳人,師承趙少昂女弟伍月柳教授。作品先後於上海復旦大學、韻關大學、南京市江蘇省美術館、開平美術館、國立臺灣藝術大學、香港大會堂、尖沙咀文化中心、日本上野東京都美術館展出。
其作品曾於二OO六年<<第十回國際書畫審美大展賽>>中獲銀獎,於 二O一二年 ”相約香江”第八屆中國書畫交流展中獲優異獎,並於二O一三年獲臺灣亞太國際墨彩藝術聯盟評審委員會獎。
在寫畫的過程中,她得到無比的滿足感,亦從中感受到神創造天地萬物的精雕玉琢,令人對大自然及造物主發出無限讚嘆。
媒介: ——
尺寸: ——
經文/信息: 傳道書 3:1-8;11

I 凡事都有定期,天下萬務都有定時。 2 生有時,死有時;栽種有時,拔出所栽種的也有時; 3 殺戮有時,醫治有時;拆毀有時,建造有時; 4 哭有時,笑有時;哀慟有時,跳舞有時; 5 拋擲石頭有時,堆聚石頭有時;懷抱有時,不懷抱有時; 6 尋找有時,失落有時;保守有時,捨棄有時; 7 撕裂有時,縫補有時;靜默有時,言語有時; 8 喜愛有時,恨惡有時;爭戰有時,和好有時。

II 神造萬物,各按其時成為美好,又將永生(註:原文是永遠)安置在世人心裏。然而神從始至終的作為,人不能參透。